17 Nisan 2021
 
10.00 Açılış
 
1. Oturum - İSMET ÇARAL OTURUMU
10.10 Hasta güvenliği ve laboratuvar süreçlerinin yönetimi
           Dildar Konukoğlu
11.00 Klinik Biyokimya’da yalın laboratuvar uygulamaları
          Çiğdem Karakükçü
2. Oturum - ÖZGÜR BAGUBEK OTURUMU
12.30 Sözlü sunumlar - Oturum Başkanı: Ferruh Kemal İşman
           SS-01 Determination Of Reference Interval Of Vitamin B12 Using Laboratory Data
                       Abdulkadir ÇAT
           SS-02 Evaluation Of The Covid-19 Pandemic Effect On Pre-Analytical Stage With Sigma Metric
                       Melek KARASU
           SS-03 Evaluation Of Substance Use Habits In Karadeniz Eregli - Gamze AVCIOĞLU
           SS-04 Comparison Of Spermiograms Of Men Presenting Due To Infertility Before And During                             The Covid-19 Pandemic - Meltem DEMİR
           SS-05 Levels Of Zinc, Copper, And Iron Minerals, Which Have Important Roles In Immune                                   System In Covid-19 Patients - Uğur ERÇİN
           SS-06 Evaluation Of The Analytical Performance Of Tests Run On The Same Brand Devices                               With Six Sigma Metrics - Bağnu DÜNDAR
3. Oturum - SACİT BARUTÇUOĞLU OTURUMU
14.00 Covid-19 moleküler tanısında Analitik Evre: RT PCR testi ve Aşamaları
           Yunus Gören
15.00 Covid-19 Tanı ve izleminde antikor testlerine genel bakış ve akılcı kullanımı
           Uğur Fahri Yürekli
16.00 Covid-19 ve D-Dimer
           Banu İşbilen Başok
 
4. Oturum - OKHAN AKIN OTURUMU
17.00 Sözlü sunumlar - Oturum Başkanı: Mine Kucur
           SS-07 Case Report: Warm Type Autoimmune Hemolytic Anemia With Reticulocytopenia
                       Pınar YILMAZ
           SS-08 Uncertainty of Measurement for Thyroid Function Tests - Nilgün BAŞARAN
           SS-09 Sigmametrıc Assessment Of Rejected Sample Rates In Medical Biochemistry 
                       Laboratory And The Effect Of Training For Hospital Personnel On Sigma Values 
                       Abdullah ÜNER
           SS-10 Hemolysis Problem In Emergency Departments - Sibel BİLGİLİ
           SS-11 Methylbutyrylglycinuria: Case Report - Ceyda KARALI
           SS-12 Comparison Of Protein Precipitation Agent For An Effective Liquid Chromatographic                               Analysis - Sebla UZUN
18 Nisan 2021
5. Oturum - İBRAHİM ONUR OTURUMU
10.00 Dış Kalite Kontrol’de preanalitik-analitik ve postanalitik sürecin yönetimi ve iyileştirilmesi 
          Erhan Cüneyt Canbulat
 
11.00 Verifikasyon 3N; Neden, Ne zaman, Nasıl?
          Murat Cihan
6. Oturum - NESRİN AKAY OTURUMU
12.30 Sözlü sunumlar - Oturum Başkanı: Bendigar Sunar
           SS-13 Evaluation Of Measurement Uncertainty For Ldh Test - Şeniz KORKMAZ
           SS-14 Determination Of Analytical Performance In Clinical Biochemistry Laboratory With 6                               Sigma Methodology - Meltem YARDIM
           SS-15 The Relationship Between C-Reactive Protein, Hdl And Fibrinogen In Overweight And                             Obese Patients With Coronary Artery Disease - Dilay KARABULUT
           SS-16 Maple Syrup Urine Disease: Case Report - Emre ÖZGEN
           SS-18 The Relationship Between Serum Uric Acid And C-Reactive Protein,
                       Total Oxidant Status,Total Antioxidant Status, And Oxidative
                       Stress Index In Coronary Artery Disease - Umut KARABULUT
7. Oturum - SÜALP PALABIYIK OTURUMU
14.00 Tiroglobulin testinde postanalitik süreç yönetimi
          Özlem Gülbahar
15.00 İdrar analizlerinde preanalitik süreçlerin analitik ve postanalitik süreçlere etkisi
          Erinç Sitar
16.00 Organik asit ve amino asit analizlerinde sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması
          Murat Öktem
8. Oturum - LÜTFÜ ÇETİNKAYA OTURUMU
17.00 Sözlü sunumlar -  Oturum Başkanı: Turan Turhan
           SS-19 Evaluation Of Neutrophil-Lymphocyte Ratio And Platelet-Lymphocyte Ratio Values                                   According To Vitamin D Levels - Elif İŞBİLEN
           SS-20 Our Experıence Of Autoverıfıcatıon In Mındray Cal8000 Hematology Automatıon System                         Wıth Bc6800 Plus Blood Counter -  Levent DENİZ
           SS-21 Evaluation Of Rejected Sample Frequency Using Six Sigma - Ahmet Rıfat BALIK
           
           SS-22 Assessment of iSED Erythrocyte Sedimentation Rate Analyzer Using Westergren                                    Method - Said İNCİR
           SS-23 Hemolysis, Icterus And Lipemia Interference On Coagulation Tests - Serkan BOLAT
           SS-24 Investigation Of Plasma Free Carnitine Levels In Patients With Acute Pancreatitis 
                       Nihayet BAYRAKTAR
           SS-25 Determination Of Laboratory Staff's Knowledge Level In Routine Laboratory Practices                             And In-Service Training Requirements - Yakup DÜLGEROĞLU
           SS-17 Effects Of Trace Elements On Hypertension - Hikmet Can ÇUBUKÇU