Konferans ve sözlü bildirilerin özet veya tam metin halinde yayımlanması

 • Konferans sunumları ve sözlü bildirilerin IJMB-Mayıs sayısında yer alabilmesi için sunumların özet veya tam metinleri 12 Nisan 2021, saat 23.59’a kadar online@aliskon.com adresine gönderilmesi gereklidir.

 • Sempozyum için ayrıca bildiri veya özet kitabı basılmayacaktır.

 

Özet hazırlama kuralları

 • İngilizce

 • Arial ve 11 punto,

 • Word programında,

 • 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

 • Title, Aim(s), Material and Methods, Results ve Conclusion (s) bölümlerinden oluşmalıdır.

 • Başlık büyük ve koyu renk, yazarların soyadları büyük harfle yazılmalı, akademik unvan kullanılmamalı, yazar adlarından sonra çalıştıkları kurum ve adresleri yer almalıdır.

 • Sözlü bildirisini sunacak araştırmacının isminin altı çizilmelidir.

 • Adreslerden sonra iki satır ara konarak özete başlanmalıdır

 • Aynı kurumdan birden fazla yazar var ise tek kurum altında yazılmalıdır.

 • Tablo, grafik veya resim kullanılmamalıdır.

 • Referanslar yer almamalıdır.

 

Tam metin hazırlama kuralları

 • İngilizce olarak,

 • Arial ve 11 punto,

 • Word programında,

 • 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

 • Tam metin Introduction, Material and Methods, Results, Conclusion (s) ve References bölümlerinden oluşmalıdır.

 • Referansların yazımında "International Journal of Medical Biochemistry’’ kurallarına uyulmalı en fazla 10 literatür içermelidir.

 • Başlık büyük ve koyu renk, yazarların soyadları büyük harfle yazılmalı, akademik unvan kullanılmamalı, yazar adlarından sonra çalıştıkları kurum ve adresleri yer almalıdır.

 • Tablo, grafik veya resim kullanılmamalıdır.

Konferans sunumu hazırlama

Konferansların yer aldığı oturumlar video sunum olarak gerçekleşecektir. Katılımcılar video sunumları hazırlarken aşağıda belirtilen yolları izlemelidir:

 • Sunum videoları arka fon düz beyaz ve açık renklerde hazırlanmalıdır.

 • En fazla 30 dakikalık bir sunum olmalıdır.

 • Hazırlanan videolar en geç 12 Nisan 2021 saat 23:59‘a kadar yüklenmelidir.

 • Video sunumlar gösteriminden sonra soru ve cevap kısmı için yine katılımcı ile uzaktan bir bağlantı gerçekleşecektir.

 • Her konuşmacı için ayrılan süre sunum için en fazla 30 dakika ve tartışma için 15 dakika olmak üzere toplam 45 dakikadır.

 

Sözlü bildiri sunumu hazırlama

Sözlü bildiriler video sunum olarak gerçekleşecektir. Katılımcılar video sunumları hazırlarken aşağıda belirtilen yolları izlemelidir:

 • Sunum videoları arka fon düz beyaz ve açık renklerde hazırlanmalıdır.

 • En fazla 6 dakikalık bir sunum olmalıdır.

 • Mutlaka videoda sunumu yapan görülmeli ve kısaca kendisi ve kurumu hakkında bilgi verdikten sonra sunumu gerçekleştirmelidir.

 • Hazırlanan videolar en geç 12 Nisan 2021 saat 23:59’a kadar yüklenmelidir.

 • Yüklenen videolar düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek olup standartlara uygun olmayan videolar tekrar çekilmesi için bildiri sahibine geri gönderilecektir.

 • Video sunumlar gösteriminden sonra soru ve cevap kısmı için yine katılımcı ile uzaktan bir bağlantı gerçekleşecektir.

 • Belirtilen son tarihe kadar yüklenmemiş veya revizyonu yapılmamış sözlü bildiriler sempozyum programından çıkarılacak ve "International Journal of Medical Biochemistry’’ sempozyum özetlerinde yer almayacaktır.  

 • Sözlü bildiri oturumu: Sözlü bildiri oturumları 17 ve 18 Nisan 2021tarihlerinde 12:30-13:30 ve 17:00 – 18:00 saatleri arasında çevirim içi oturum olarak gerçekleştirilecektir. Sözlü bildiri oturumu, sözlü bildiri videolarının izlenmesi ve bildirilere yönelik tartışmaların yapılması şeklinde yürütülecektir. Her konuşmacı için ayrılan süre sunum için en fazla 6 dakika ve tartışma için 4 dakika olmak üzere toplam 10 dakikadır.

 • Sözlü bildiri olarak kabul edilen ancak sorumlu araştırmacının çevirim içi (sözlü bildiri) oturumuna katılmadığı sözlü bildiriler "International Journal of Medical Biochemistry’’ sempozyum özetlerinde yer almayacaktır.