top of page

Sözlü Sunum

 1. Sözlü bildiri sunum süresi 6 dakika ile sınırlıdır.

 2. Sunumlarda çalışmanın amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen başlıca sonuçların sunum süresi aşılmadan kısa ve öz şekilde verilebilmesi için en fazla 15 slayt hazırlanması önerilir. 

 3. Sözlü sunum olarak kabul edilen bildiriler, bilimsel programda belirtilen tarih, saat ve alanda, oturum başkanları nezaretinde sunulacak ve tartışılacaktır.

 4. Sunu tarih, saat ve numarası ayrıca bildiri sahiplerine son başvuru tarihinden sonra bildirilecektir.
   

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Genel Kurallar

 1. Bildiri metinleri; özet veya tam metin olarak gönderilebilir.

 2. Bildiri metinlerinin çevrimiçi bildiri gönderim formu ile gönderilmesi gerekmektedir.

 3. Bildiri metinleri “Türkçe" olarak gönderilmelidir.

 4. Bildiri gönderimi için bildiriyi sunan /sorumlu araştırmacının sempozyum katılım kaydı zorunludur.

 

Özet Bildiri Hazırlama Kuralları 

 1. Kullanılacak yazı karakteri Times New Roman’dır.

 2. Metin 11 punto olmalı ve 1.5 aralıklı yazılmalıdır. 

 3. Özet 450 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır. 

 4. Bildirilerde tüm yazarların ad, soyad, kurum detayları ve adres bilgisi, il ve ülke bilgileri açık olarak yer almak zorundadır. 

 5. Yazar ad ve soyadları “İlk Harf Büyük” olacak şekilde yazılmalıdır.

 6. Bildiri başlığı tümüyle çalışmanın içeriğini açıklayıcı tarzda 12 punto ve ilk harfler büyük devamı küçük harfler ile yazılmalıdır. 

 7. Başlıktan sonra 1.5 aralık verilerek konuşmacı ismi ve kurum bilgileri yer almalıdır. İsim 11 punto ve önce isim sonra soyadı gelecek şekilde yazılmalıdır. 

 8. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak, sola hizalı ve 1 aralık verilerek yazılmalıdır. 

 9. Bildiriler “Amaç ”, “Materyal ve Yöntemler”, “Bulgular” ve “Sonuç” olarak düzenlenmeli ve bir sekme aralık verilerek diğer başlığa geçilmlidir.

 10. Özette kaynaklar bölümü yoktur.  İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması yazarın sorumluluğundadır.

 11. Özet içeriğinde, tablo, grafik, resim veya referanslar yer almamalıdır. 

 

Tam Metin Bildiri Hazırlama Kuralları

 1. Kullanılacak yazı karakteri Times New Roman’dır.

 2. Metin 500-1000 kelime olmalı ve en fazla 15 kaynak kullanılmalıdır.

 3. Bildirilerde tüm yazarların ad, soyad, kurum detayları ve adres bilgisi açık olarak yer almak zorundadır. 

 4. Yazar ad ve soyadlarında “İlk Harf Büyük” olacak şekilde yazılmalıdır.

 5. Bildiri başlığı tümüyle çalışmanın içeriğini açıklayıcı tarzda 12 punto ve ilk harfler büyük devamı küçük harfler ile yazılmalıdır. 

 6. Başlıktan sonra 1.5 aralık verilerek konuşmacı ismi yer almalıdır. İsim 11 punto ve önce isim sonra soyadı gelecek şekilde yazılmalıdır. 

 7. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak, sola hizalı ve 1 aralık verilerek yazılmalıdır. 

 8. Metin 11 punto olmalı ve 1.5 aralıklı yazılmalıdır. 

 9. Metin; Giriş, Amaç, Mataryel ve Yöntemler,  Sonuçlar, Tartışma , Sonuç ve Kaynaklar kısımlarından oluşmalıdır. 

 10. Tablo, grafik ve şekil içermemelidir.

 11. Kaynaklar; Times New Roman, 9 punto, 1.0 aralık yazılmalıdır. İlk 3 yazar yazardan sonra et.al olarak kısaltılmalıdır. Dergi isimleri italik ve İndex medicus kısaltmasına uygun olarak yıl; sayı ve ilk ve son sayfa olarak yazılmalıdır. Kitap yazımında yazarları /editörler, yılı, kitap ismi, basım yeri ve sayfalar yer almalıdır.

Örnek: Sahay S, Panja S, Ray S, et al.  Am J Infect Control. 2010; 38:535–9.  
Kitap: Robinson A, Sale R, Morrison J. 1978. Elements of Cartography, John Wiley & Sons, Inc, p.448-55.

 

Bildiri Metinlerinin Gönderilmesi 
Bildiri özetleri çevrim içi bildiri yükleme formu kullanılarak gönderilecektir. Gönderim esnasında teknik destek ve sorularınız için "Aliskon" ile (216) 599 02 57 numaralı telefondan ya da kongre@aliskon.com e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz. Internet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildiri Son Gönderme Tarihi 
27 Mayıs 2022, Saat 23:59'dur.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme bildiri değerlendirme kurulu tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için sorumlu yazarın veya başvuru sahibinin (sözlü sunumu olan) sempozyum kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine davet yazısı olarak gönderilecektir.

Bildiri Özetlerinin Basımı
Sempozyumumuzda sunulacak olan sözlü bildiri özetleri sempozyum kitabımızda yer alacak ve web sayfamızdan çevrim içi olarak yayınlanacaktır.  Bildiri özetlerinin sempozyum kitabında yer alabilmesi için sempozyum bilimsel programında belirtilen yer ve zamanda sunulması ve  bildiri özetinin çevrimiçi bildiri gönderim
 formu kullanılarak gönderilmesi gereklidir.

Sempozyuma bildiri gönderimi basım için onay verilmesi anlamını taşımaktadır.

bottom of page