Davet Mektubu

Dildar Konukoğlu.png

Değerli meslektaşlarımız

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak 17 Nisan 2021 tarihinde online   olarak düzenleyeceğimiz ‘’Laboratuvar Süreçlerinin Yönetimi ve Kontrolü Sempozyumu’’nda sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyuyoruz.

 

Bu yılki sempozyumumuzda başta Covid-19 pandemisi olmak üzere preanalitik evreden postanalitik evreye laboratuvar süreçlerinde karşılaşılan sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin konferanslar ve sözlü bildirilere yer verilecektir.  

 

Sempozyum dili Türkçe’dir. Konferans ve sözlü bildirilerin ingilizce özetleri ve tam metinleri ‘’International Journal of Medical Biochemistry’’ Mayıs sayısında yayınlanacaktır.

 

Sizleri sempozyuma bekliyor, bilgi ve deneyimleri paylaşmaya davet ediyoruz.

 

Görüşmek üzere…

 

Saygılarımızla

 

Prof. Dr. Dildar Konukoglu

Başkan