Bildiri özetleri; e-mail aracılığı ile kongre sekreterliğine (info@kbud.org.tr) gönderilecektir. Sözlü bildiriler gönderilen bildirilerin sempozyum konuları ile doğrudan ilişkili olanları arasından ve başvuru sırası göz önüne alınarak belirlenecektir. 

Sözlü bildiri özet gönderimi için son başvuru tarihi: 5 Mart 2020

Poster bildiri özeti gönderimi için son başvuru tarihi: 9 Mart 2020.

Sempozyumda yer alan konuşmalar, bildiri ve poster özetleri ‘’International Journal of Medical Biochemistry’’ 2. Sayısında (Mayıs) yayımlanacaktır. Sempozyum programı dışında ayrıca bir sempozyum özet kitabı basılmayacaktır. Bu nedenle özetlerin ‘’İngilizce ‘’ olarak başvuru süresi içinde gönderilmesi gereklidir.

Sözlü ve poster bildiri özetleri;

 • İngilizce olarak,
 • Arial ve 11 punto,
 • Word programında,
 • 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 • Özet; Title, Aim(s), Material and Methods, Results ve Conclusion (s) bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Başlık büyük ve koyu renk, yazarların soyadları büyük harfle yazılmalı, akademik unvan kullanılmamalı, yazar adlarından sonra çalıştıkları kurum ve adresleri yer almalıdır.
 • Sözlü/poster bildirisini sunacak araştırmacının isminin altı çizilmelidir. Adreslerden sonra iki satır ara konarak özete başlanmalıdır (Lütfen aşağıdaki özet örneğine bakınız).
 • Aynı kurumdan birden fazla yazar var ise tek kurum altında yazılmalıdır

Poster Hazırlama Kuralları

 • Poster Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Poster boyutları en 90 cm, boy 110 cm ve 1 metreden rahat okunmalıdır.
 • Posterler sempozyum günü sabah 09.00 ‘dan itibaren asılacak ve gün boyunca asılı kalacaktır.
 • Poster; amaç (Aim), materyal ve metot (Material and Methods), bulgular (Results), tartışma (discussion and conclusions) ve kaynaklar (reference) bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Başlık büyük ve koyu renk, yazarların soyadları büyük harfle yazılmalı, akademik unvan kullanılmamalı, yazar adlarından sonra çalıştıkları kurum ve adresleri yer almalıdır. Sözlü/poster bildirisini sunacak araştırmacının isminin altı çizilmelidir.
 • Aynı kurumdan birden fazla yazar var ise tek kurum altında yazılmalıdır.

ÖRNEK ÖZET

PREANALTICAL PHASE IN HEMATOLOGYCAL TESTS

Dildar KONUKOĞLU1, Asım ÖREM2, Cem TURHAN 3

Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Biochemistry 1 and Department of Hematology3, Istanbul

2KATÜ, Medical Faculty, Department of Biochemistry, Trabzon

Aim(s):

Material and Methods:

Results:

Conclusion(s):

Sözlü ve poster bildiri ile İstanbul dışından katılacak ilk 10 kişiye kayıt+konaklama bursu verilecektir.