Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Hematoloji Testlerinde Preanalitik Evre Sempozyumu
15 Mart 2019
DEDEMAN İSTANBUL
SEMPOZYUM DAVETİ

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Hematoloji Testlerinde Preanalitik Evre Sempozyumu

Değerli meslektaşlarımız,
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği olarak sizleri 15 Mart 2019 tarihinde 7. sini düzenlediğimiz preanalitik sempozyumumuza davet ediyoruz. Bu yıl ki konumuz ‘’Hematoloji Testlerinde Preanalitik Evre’’ sempozyumumuzda hematoloji testlerinde prepreanalitik evreden başlayarak analitik evreye kadar uzanan tüm süreçleri ve bu süreçlerin postanalitik evreye olan etkilerini ele alacağız. Katılımınızı ve sözlü ve poster bildirilerinizi bekliyoruz.
Görüşmek üzere…..

Saygılarımızla
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu

Sempozyum konu içerikleri;

 • Hematolojik testlerde prepreanalitik evre; Akılcı test istemi ve algoritmalar
 • Hematolojik testlerde biyolojik varyasyon ; Yaş, gebelik ve cinsiyetin etkileri
 • Kan alma tekniği ve ekipmanlarının hematoloji testlerine etkisi
 • Tam kan sayımı analizi ve preanalitik evre
 • Periferik yayma ve preanalitik evre
 • Koagulasyon testlerinde preanalitik evre
 • Hemostaz ve trombosit aktivasyon testlerinde preanalitik evre ve yönetimi
 • Hematoloji test örneklerinin saklanması
 • Transport ve santrifüj işleminin hemostaz test sonuçlarına etkisi
 • Flow sitometride preanalitik değişkenlikler
 • Hematoloji hasta başı testleri ve preanalitik hatalar
 • Kan bankacılığı ve preanalitik hata kaynakları

KURULLAR


Sempozyum Yürütme Kurulu
 • Dildar Konukoğlu (Sempozyum Başkanı)
 • Fikret Ersan Talu (Sempozyum Sekreteri)
 • Erhan Cüneyt Canbulat
 • Uzay Görmüş DéGrigo
 • İlter Güner
 • Necip İlhan
 • Ferruh Kemal İşman
 • Asım Örem
 • Turan Turhan

Sempozyum Bilimsel Kurulu
DUYURULACAKTIR


BİLİMSEL PROGRAM


- PREPREANALİTİK SÜREÇ VE YAKLAŞIM ÖNERİLERİ
PROF. DR. DİLDAR KONUKOĞLU
- BİYOKİMYASAL BAKIŞLA HEMOSTAZ
PROF. DR. ASIM ÖREM 
- PREANALİTİK EVRE DE DIŞ KALİTE KONTROL
UZM. DR. E. CÜNEYT CANBULAT
- HEMATOLOJIK TESTLERDE PREANALITIK EVRENIN 6 SIGMA METODUYLA DEĞERLENDIRILMESI  
AYŞEGÜL ÖZGENÇ
- HEMATOLOJİ TESTLERİNE YAŞ, BESLENME ve İLAÇLARIN  ETKİSİ
PROF. DR. SEMA GENÇ
- HEMOSTAZ TESTLERİNDE PREANALİTİK HATALAR; FLEBOTOMİ, TRANSPORT, SANTRİFÜJ VE DEPOLAMA
PROF. DR. EVİN ADEMOĞLU
- YENİ NESİL ANTİKOAGÜLANLARIN RUTİN KOAGULASYON ANALİZLERİNE ETKİSİ 
DOÇ. DR. ASUMAN GEDİKBAŞI
- PNÖMATİK TÜP SİSTEMİ VE ELLE TAŞIMANIN HEMATOLOJİ VE KOAGÜLASYON TESTLERİNE ETKİSİ
UZM. DR. ÖZLEM DOĞAN
- TAM KAN SAYIMI ANALIZI , PERIFERIK YAYMA VE PREANALITIK EVRE
DOÇ. DR. ÇİĞDEM KARAKÜKÇÜ
- PEDİYATRİK HEMATOLOJİDE PREANALİTİK SORUNLAR
PROF. DR. MİNE KUCUR
- VAKA TARTIŞMALI; UZAMIŞ aPTT VE KARIŞIM TESTİ
UZM. DR. SİNEM FIRTINA
- OTOVERİFİKASYON SÜRECİNİN HEMATOLOJİ LABORATUVARI İŞ AKIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
UZM. DR. CEMAL KAZEZOĞLU
- HEMATOLOJİ LABORATUVARINDA TEK TÜP KULLANIMIN TAT VE ÖRNEK RED ORANINA ETKİSİ
UZM. DR. GÖKÇE AKTAŞ OĞUZ
- OLGULARLA HEMOSTAZ TESTLERİNDE PREANALİTİK HATALAR
PROF. DR. FATMA TANELİ
- FLOW SİTOMETRİ-PREANALİTİK HATALAR
UZM. DR. MESUDE FALAY
- HİV(+) HASTA GRUBUNDA VE SAĞLIKLI BIREYLERDE FLOW SITOMETRI TEKNIĞIYLE YAPILAN LENFOSIT ALT GRUP TESTINDE ORTAM SICAKLIĞININ NUMUNE STABILITESINE ETKISI              
DR. RABIA KORKMAZ
KAYIT BİLGİLERİ
Kategori Kayıt Ücreti
KATILIMCI 250 TL
POSTER BİLDİRİ İLE KATILIM 200 TL
STAND AÇMAYARAK KATILAN FİRMA YETKİLİSİ 2500 TL


Sempozyum Kayıt Ücreti'ne;
 • Bilimsel toplantılara katılım
 • Sergi alanlarına giriş
 • Sergi alanındaki kahve ikramları ve öğle yemeği
 • Sempozyum dokümanları
 • %18 KDV dahildir.
 • Sempozyum alanına giriş için katılımcıların kayıt yaptırmaları zorunludur.
1 Mart 2019 tarihinden itibaren yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.HESAP BİLGİLERİ
Hesap Adı: KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Banka Adı: T.C. Garanti Bankası / Vali Konağı Şubesi (183)
TL Hesap No: 6297460
TL IBAN No: TR74 0006 2000 1830 0006 2974 60
BİLDİRİ DEĞERLENDİRMESİ

Poster, sözlü bildiri ve konuşma özetleri dergimiz ‘’International Journal of Medical Biochemistry ’’ de yayınlanacaktır.Bildiri Özeti Gönderme Koşulları:
Bildiri özetleri; e-mail aracılığı ile kongre sekreterliğine (info@kbud.org.tr) gönderilecektir. Sözlü bildiriler gönderilen bildirilerin sempozyum konuları ile doğrudan ilişkili olanları arasından seçilecektir. Bildiri gönderimi için son tarih: 01 Mart 2019

Sözlü ve poster bildiri özetleri;

 • İngilizce olarak,
 • Times New Roman fontuyla 12 puntoda,
 • Word programında,
 • 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 • Özet; Title, Aim(s), Material and Methods, Results ve Conclusion (s) bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Başlık büyük ve koyu renk, yazarların soyadları büyük harfle yazılmalı, akademik unvan kullanılmamalı, yazar adlarından sonra çalıştıkları kurum ve adresleri yer almalıdır.
 • Sözlü/poster bildirisini sunacak araştırmacının isminin altı çizilmelidir. Adreslerden sonra iki satır ara konarak özete başlanmalıdır (Lütfen aşağıdaki özet örneğine bakınız).
 • Aynı kurumdan birden fazla yazar var ise tek kurum altında yazılmalıdır.


Poster Hazırlama Kuralları

 • Poster Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Poster boyutları en 90 cm, boy 110 cm ve 1 metreden rahat okunmalıdır.
 • Posterler sempozyum günü sabah 09.00 ‘dan itibaren asılacak ve gün boyunca asılı kalacaktır.
 • Poster; amaç (Aim), materyal ve metot (Material and Methods), bulgular (Results) , tartışma (discussion and conclusions) ve kaynaklar (reference) bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Başlık büyük ve koyu renk, yazarların soyadları büyük harfle yazılmalı, akademik unvan kullanılmamalı, yazar adlarından sonra çalıştıkları kurum ve adresleri yer almalıdır. Sözlü/poster bildirisini sunacak araştırmacının isminin altı çizilmelidir.
 • Aynı kurumdan birden fazla yazar var ise tek kurum altında yazılmalıdır.ÖRNEK BİLDİRİ ÖZETİ
PREANALYTICAL PHASE IN HAEMATOLOGY

Dildar KONUKOĞLU1, Asım ÖREM2, Cem YAZICI3


Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Biochemistry 1 and Department of Hematology3, Istanbul
2KATÜ, Medical Faculty, Department of Biochemistry, Trabzon

Aim(s):

Material and Methods:

Results:

Conclusion(s):
GENEL BİLGİLER

Sempozyum Tarihi: 15 Mart 2019

Sempozyum merkezi
Dedeman İstanbul
Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta Cd.
No:50, 34340
Beşiktaş/İstanbul
+90 212 337 45 00
Atatürk Havalimanı’ndan sempozyum oteline ulaşımınız için M1A metrosunu kullanıp Yenikapı metro istasyonundan M2 metrosuna aktarma yapıp Gayrettepe metro istasyonunda inip, sağ taraftaki haritada gösterildiği gibi otele yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz.


İLETİŞİM