Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Hematoloji Testlerinde Preanalitik Evre Sempozyumu
15 Mart 2019
DEDEMAN İSTANBUL
SEMPOZYUM DAVETİ

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Hematoloji Testlerinde Preanalitik Evre Sempozyumu

Değerli meslektaşlarımız,
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği olarak sizleri 15 Mart 2019 tarihinde 7. sini düzenlediğimiz preanalitik sempozyumumuza davet ediyoruz. Bu yıl ki konumuz ‘’Hematoloji Testlerinde Preanalitik Evre’’ sempozyumumuzda hematoloji testlerinde prepreanalitik evreden başlayarak analitik evreye kadar uzanan tüm süreçleri ve bu süreçlerin postanalitik evreye olan etkilerini ele alacağız. Katılımınızı ve sözlü ve poster bildirilerinizi bekliyoruz.
Görüşmek üzere…..

Saygılarımızla
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu

KURULLAR


Sempozyum Yürütme Kurulu
 • DİLDAR KONUKOĞLU (SEMPOZYUM BAŞKANI)
 • FİKRET ERSAN TALU (SEMPOZYUM SEKRETERİ)
 • ERHAN CÜNEYT CANBULAT
 • UZAY GÖRMÜŞ DÉGRİGO
 • İLTER GÜNER
 • NECİP İLHAN
 • FERRUH KEMAL İŞMAN
 • ASIM ÖREM
 • TURAN TURHAN

Sempozyum Bilimsel Kurulu
 • EVİN ADEMOĞLU
 • E. CÜNEYT CANBULAT
 • MESUDE FALAY
 • SİNEM FIRTINA
 • SEMA GENÇ
 • ÇİĞDEM KARAKÜKÇÜ
 • DİLDAR KONUKOĞLU
 • MİNE KUCUR
 • ASIM ÖREM
 • FATMA TANELİ
BİLİMSEL PROGRAM


09:00 - 09:10 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu
09:10 - 10:40 1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Asım Örem
09:10 - 09:40 Biyokimyasal Bakışla Hemostaz
Prof. Dr. Asım Örem 
09:40 - 10:10 Hematoloji Testlerinde Pre-Preanalitik Süreç
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu
10:10 - 10:40 Preanalitik Evrede Dış Kalite Kontrol
Uzm. Dr. E. Cüneyt Canbulat
10.40-11.00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Evin Ademoğlu
11:00 - 11:30 Hematoloji Testlerine Yaş, Beslenme Ve İlaçların  Etkisi
Prof. Dr. Sema Genç
11:30 - 12:00 Hemostaz Testlerinde Preanalitik Hatalar; Flebotomi, Transport, Santrifüj ve Depolama
Prof. Dr. Evin Ademoğlu
12:00 - 12:30 Sözlü Bildiriler
SS-01 - Pnömatik Tüp Sistemi ve Elle Taşımanın Hematoloji Ve Koagülasyon Testlerine Etkisi
Özlem Doğan
SS-02 - Yeni Nesil Antikoagülanların Rutin Koagulasyon Analizlerine Etkisi
Asuman Gedikbaşı, Yüksel Gülen Çiçek, Şebnem Tekin Neijman, Soner Erdin, Nilgün Işıksaçan, Zeynep Levent Çıraklı, Alev Kural
SS-03 - Hematolojik Testlerde Preanalitik Evrenin 6 Sigma Metoduyla Değerlendirilmesi  
Ayşegül Özgenç, Nesibe Esra Yaşar, Erkam Coşkun, Dildar Konukoğlu 
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 3. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mine Kucur
13:30 - 14:00 Pediyatrik Hematolojide Preanalitik Sorunlar
Prof. Dr. Mine Kucur
14:00 - 14:30 Tam Kan Sayımı Analizi , Periferik Yayma ve Preanalitik Evre
Doç. Dr. Çiğdem Karakükcü
14:30 - 15:00 Sözlü Bildiriler
SS-04 - Soğuk Agglutinin Hastalığında Hemogram Parametrelerin Değerlendirmesi
Mehmet Kalaycı
SS-05 - Hematoloji Laboratuvarlarında Tek Tüp Kullanımının Toplam Test Süresi ve Örnek Red Oranlarına Etkisi
Cemal Kazezoğlu, Gökçe Aktas Oğuz
SS-06 - Hastane Eğitiminden Sonra aPTT'in Preanalitik Sigma Değeri
Sevim Eşmedere Eren
SS-07 - İntravenöz İmmünoglobulın Tedavısının Hemogram Parametrelerıne Etkısının Deneysel İncelenmesı
Ataman Gönel, İsmail Koyuncu, Eray Metin Güler
15.00- 15.30 Kahve Arası
15:30 - 17:30 4. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma Taneli
15:30 - 16:00 Olgularla Hemostaz Testlerinde Preanalitik Hatalar
Prof. Dr. Fatma Taneli
16:00 - 16:20 Preanalitik Hatalarda Koagülasyon Cihazınız Size Ne Diyor?
Uzm. Dr. Sinem Fırtına
16:20 - 16:50 Flow Sitometri-Preanalitik Hatalar
Uzm. Dr. Mesude Falay
16:50 - 17:30 Sözlü Bildiriler
SS-08 - HIV+ ve Sağlıklı Bireylerde Farklı Preanalitik Koşulların Canlılık ve Lenfosit Alt Grupları Üzerine Etkisi
Emre Yalçınkaya,, Hayriye Erman, Nevin Genç Kahraman, Rabia Korkmaz, Ferruh Kemal İşman
SS-09 - Otoverifikasyon Sürecinin Hematoloji Laboratuvarı İş Akışı Üzerine Etkisi
Cemal Kazezoğlu
SS-10 - Platelet Testinin Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
Musa Yılmaz, Hakan Ayyıldız
SS-11 - Açıklanamayan D-Dimer Yüksekliği; Vaka Sunumu
Berrin Öztaş, Arzu Karafakıllı, Erdinç Serin
SS-12 - Varyant Hemoglobin Analizinde Pik Ayırma Problemlerinin Çözümlenmesi
Özgür Baykan
17:30 Kapanış
09:00 - 17:30 Poster Bildirileri
PS-1 - Koagülasyon Testlerinde Red Nedenlerinin Araştırılması
Şehide Baz , Yüksel Gülen Çiçek, Soner Erdin, Zeynep Çıraklı, Nilgün Işıksaçan, Alev Kural
PS-2 - Soğuk Aglütininler: Akılda Tutulmalı
Ceyhun Gözükara, Sezen Irmak Gözükara
PS-3 - Hangisi Doğru Trombosit Sayısı 
Çiğdem Karakükcü, Esra Yıldızhan, Derya Koçer, Volkan Akdeniz
PS-4 - Kayseri Şehir Hastanesi Biyokimya Laboratuvarının Hematoloji Testlerindeki Preanalitik Hatalar
Derya Koçer, Çiğdem Karakükcü, Selma Buldu, Leyla Öz, Gökçen Sert
PS-5 - Yeni Hematoloji Analizörünün Verifikasyonu: Unicel Dxh 900 Coulter Cellular Analiz Sistemi
Günel Bahramzada, Rana Türkal , Tülay Çevlik , Önder Sırıkcı , Goncagül Haklar
PS-6 - Eritrosit Sedimantasyon Hızı Ölçümünde Preanalitik Hataların Azaltılması
Ceyhun Gözükara, Sezen Irmak Gözükara
KAYIT BİLGİLERİ
Kategori Kayıt Ücreti
KATILIMCI 250 TL
POSTER BİLDİRİ İLE KATILIM 200 TL
STAND AÇMAYARAK KATILAN FİRMA YETKİLİSİ 2500 TL


Sempozyum Kayıt Ücreti'ne;
 • Bilimsel toplantılara katılım
 • Sergi alanlarına giriş
 • Sergi alanındaki kahve ikramları ve öğle yemeği
 • Sempozyum dokümanları
 • %18 KDV dahildir.
 • Sempozyum alanına giriş için katılımcıların kayıt yaptırmaları zorunludur.
1 Mart 2019 tarihinden itibaren yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.HESAP BİLGİLERİ
Hesap Adı: KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Banka Adı: T.C. Garanti Bankası / Vali Konağı Şubesi (183)
TL Hesap No: 6297460
TL IBAN No: TR74 0006 2000 1830 0006 2974 60
BİLDİRİ DEĞERLENDİRMESİ

Poster, sözlü bildiri ve konuşma özetleri dergimiz ‘’International Journal of Medical Biochemistry ’’ de yayınlanacaktır.Bildiri Özeti Gönderme Koşulları:
Bildiri özetleri; e-mail aracılığı ile kongre sekreterliğine (info@kbud.org.tr) gönderilecektir. Sözlü bildiriler gönderilen bildirilerin sempozyum konuları ile doğrudan ilişkili olanları arasından seçilecektir. Bildiri gönderimi için son tarih: 01 Mart 2019

Sözlü ve poster bildiri özetleri;

 • İngilizce olarak,
 • Times New Roman fontuyla 12 puntoda,
 • Word programında,
 • 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 • Özet; Title, Aim(s), Material and Methods, Results ve Conclusion (s) bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Başlık büyük ve koyu renk, yazarların soyadları büyük harfle yazılmalı, akademik unvan kullanılmamalı, yazar adlarından sonra çalıştıkları kurum ve adresleri yer almalıdır.
 • Sözlü/poster bildirisini sunacak araştırmacının isminin altı çizilmelidir. Adreslerden sonra iki satır ara konarak özete başlanmalıdır (Lütfen aşağıdaki özet örneğine bakınız).
 • Aynı kurumdan birden fazla yazar var ise tek kurum altında yazılmalıdır.


Poster Hazırlama Kuralları

 • Poster Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Poster boyutları en 90 cm, boy 110 cm ve 1 metreden rahat okunmalıdır.
 • Posterler sempozyum günü sabah 09.00 ‘dan itibaren asılacak ve gün boyunca asılı kalacaktır.
 • Poster; amaç (Aim), materyal ve metot (Material and Methods), bulgular (Results) , tartışma (discussion and conclusions) ve kaynaklar (reference) bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Başlık büyük ve koyu renk, yazarların soyadları büyük harfle yazılmalı, akademik unvan kullanılmamalı, yazar adlarından sonra çalıştıkları kurum ve adresleri yer almalıdır. Sözlü/poster bildirisini sunacak araştırmacının isminin altı çizilmelidir.
 • Aynı kurumdan birden fazla yazar var ise tek kurum altında yazılmalıdır.ÖRNEK BİLDİRİ ÖZETİ
PREANALYTICAL PHASE IN HAEMATOLOGY

Dildar KONUKOĞLU1, Asım ÖREM2, Cem YAZICI3


Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Biochemistry 1 and Department of Hematology3, Istanbul
2KATÜ, Medical Faculty, Department of Biochemistry, Trabzon

Aim(s):

Material and Methods:

Results:

Conclusion(s):
GENEL BİLGİLER

Sempozyum Tarihi: 15 Mart 2019

Sempozyum merkezi
Dedeman İstanbul
Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta Cd.
No:50, 34340
Beşiktaş/İstanbul
+90 212 337 45 00
Atatürk Havalimanı’ndan sempozyum oteline ulaşımınız için M1A metrosunu kullanıp Yenikapı metro istasyonundan M2 metrosuna aktarma yapıp Gayrettepe metro istasyonunda inip, sağ taraftaki haritada gösterildiği gibi otele yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz.


İLETİŞİM